माझी आठवण तुला येईल..

एक दिवस जेव्हा माझा श्वास बंद होईल.. . नको विचार करुस कीमाझे प्रेम कमीहोईल.. ... ... . अंतर फक्त एवढं असेल..? . आज मीतुझी आठवण काढत आहे.. . उद्या..? . माझी आठवण तुला येईल...!!!

माझी आठवण तुला येईल.. माझी आठवण तुला येईल.. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 20, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.