Sunday, July 28, 2013

तु प्रेम आहेस माझ


तु प्रेम आहेस माझं”
तु प्रेम आहेस माझं, वाळवंटातल्या हिरवळीसारखं, मनाला शांत करणारं..
तु प्रेम आहेस माझं, पहिल्या पावसासारखं, चिंब भिजावं असं वाटण्यासारखं..
तु प्रेम आहेस माझं, पौर्णिमेच्या चंद्रासारखं, माझ्या भावनांना भरती आणणारं ..
तु प्रेम आहेस माझं, अमृतासारखं , माझ्या प्रेमालाअमर करणारं..
तु प्रेम आहेस माझं, गुलाबाच्याकळीसारखं, नाजूक, सुंदर, हवहवसं वाटणारं..
तु प्रेम आहेस माझं, इंद्रधनुष्या सारखं, माझ्या आयुष्याला सप्तरंगांनी भरणारं ..
तु प्रेम आहेस माझं, तु प्रेम आहेस माझं.....!!!!
Reactions: