Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

का रडलीस …

स्वत:हून जास्त प्रेम तुझ्यावर केल होतो मी….
माझे सर्वस्व अर्पण केल होतो मी….
तुझा भास..तुझा सहवास…..
तुझ्याच प्रेमात पडलो होतो मी….
नाही कधी मिळाले मज काही...
ना मिळाले काही मजआज...
स्वप्न रंगवत होते आपली….
पण स्वप्नांतील रंगच नाहीसे झाले आज…
खूप ठरवले होतो मीस्वत:शीच....
नाही पाहणार तुझ्याकडे कधीच...
पण प्रेम होते तुझ्यावर आधीच....
संपणार नव्हते ते आज व कधीच....
आज ती मला सोडून गेली होती....
काळीज मज काढून निघून गेली....
मरण सुद्धा मज नशीबात का नव्हते….
आयुष्याचे चित्र रंगहीन करून गेली
तू मला सोडून निघून गेलीस....
अश्रूंच्या ओंझळीत मला सोडून गेलीस...
मला विसरून जा म्हणालीस ...
मग का माझ्यासाठीच का रडलीस ….???

का रडलीस … का रडलीस … Reviewed by Hanumant Nalwade on August 02, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.