प्रेम आंधळ नसतं प्रेम आंधळ नसतं

 प्रेम कधीच आंधळ नव्हत कुणी दचकल तर कुणी उडाल असेल पण मी अनुभवान सांगतो प्रेम आंधळ नसतं अख्ख जग त्याला आंधळ म्हणत असत पण दिसत तसं नसतं प्र...

Read more »

ती किती वेडी आहे - मी किती वेडा आहे ती किती वेडी आहे - मी किती वेडा आहे

ती किती वेडी आहे, एवढी शी गोष्ट तिला समजली नाही मी किती वेडा आहे, मला एवशी शी गोष्ट सांगता आली नाही ती किती वेडी आहे, डोळ्यातल्या भावन...

Read more »
 
Top